Sertés szabadtartás

Sertés szabadtartás - Intenzív fajta, intenzív termelés szabadban

A Dráva Natura Kft. által hazánkban használt tartástechnológia nem ismeretlen Európa nyugati részén. Elsősorban az óceáni éghajlatú területeken - Egyesült Királyság, Franciaország, Dánia – terjedt el. Cégünk ennek a tartástechnológiának a magyarországi elterjesztését tűzte ki célul. Angliából származó információk és személyes, valamint az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján mára kidolgoztuk a szabadtartásos sertéstartás hazai viszonyokra adaptált, és kontinentális éghajlati viszonyaink közt is sikerrel alkalmazható változatát.

A fajták közül a lapály és duroc szintetikus vonalainak keresztezéséből származó a Rattlerow-Seghers kocákra eset a választásunk. A termelési célnak megfelelően erre az anyai vonalra vagy közvetlenül végtermék előállító kan spermáját használhatjuk, és hízó végterméket kapunk vagy egy anyai tulajdonságokra szelektált kan használatával tenyész süldőket állíthatunk elő.

A sertések szabadban történő elhelyezése jobb állategészségügyi helyzetet teremt, mint amit egy átlagos nagyüzemi zárt technológia mellett biztosítani lehet. A kiesésből eredő veszteségek jelentősen mérsékelhetőek és lehetőségünk nyílik arra, hogy tenyészállatainkat hosszabb időn át, több cikluson keresztül a termelésben tartsuk. Ezen túl a szabadban történő elhelyezés esetében a gyógyszer és a közüzemi költségek (víz, gáz, elektromos áram) jóval alacsonyabbak, mint a zárt tartás esetében.

Előnye továbbá, hogy a gazdasági méret folyamatosan alakítható. Ennek megfelelően merül fel a beruházás finanszírozási igénye. Ebből az is kitűnik, hogy nem kizárólag nagy létszámú telepek kialakítására alkalmas, ellenkezőleg, házkörüli vagy kisgazdasági méretekben is optimális.

A mobil épületek egyidejűleg látnak el épület és technológiai funkciót, ezért az 1 m2-re jutó költségük töredéke, mint a zárt telepnek. A sertések kerítéssel körülvett, úgynevezett tenyész kertekben kerülnek elhelyezésre. A kertek kerítése az állatok felőli oldalon elektromos védelemmel (villanypásztor) is el van látva.

Az állatokat az időjárás viszontagságaitól önhordó, mozgatható konténerek védik. Ezeknek alapvetően három változatát különböztetjük meg. A kocák, kocasüldők csoportos elhelyezésére szolgáló nagyobb méretű konténer 12-14 állat számára elegendő. Ezekből annyi helyezhető el egy kertben, hogy 1 ha területre legfeljebb 30-40 koca kerüljön.

Az ellő és a szoptató kocák külön elkerített részben, az állatok egyenkénti elhelyezésére alkalmas, szigetelt, mobil konténerekben tarthatóak. Az ellető konténer egyszerre ól és elletői technológia is, amely rendelkezik melegpadozattal, agyonnyomás gátló szerkezettel és fűtési opcióval is.

A harmadik típusú mobil építmény egy kifutóval kiegészített, alacsony belmagasságú konténer ól, ahol a malacokat a választásuktól a hizlaldába telepítésükig tartjuk növekvő almon. Az etetésük, itatásuk a konténeren belül van megoldva.

A tartásmódunk tehát az elhelyezés kivételével minden elemében intenzív és alkalmas a legmodernebb állattenyésztési eljárások alkalmazására. A genetikai képességek kifejtését a legjobb szakemberek bevonásával előállított takarmányok segítik. A takarmányozási rendszerünket a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt.-vel közösen alakítottuk ki.

A szabadban történő tartás ellenére tevékenységünk nem biotermék előállítás, legfeljebb a tartásmódból adódóan ökológiailag átgondoltabb és természet közelibb a végtermék állítható elő, ami a termékpálya valamennyi szereplőjének csak a hasznára lehet.

A tartásmód kialakításánál fontos szempont az ökológiailag fenntartható gazdálkodásra való törekvés. Ezen tartási technológiával olyan területek is hasznosíthatóvá válhatnak, amelyek parlag területek voltak. Így az általunk bemutatott tartástechnológia a kedvezőtlen gazdasági és természeti adottságú területek hasznosításával alkalmas lehet a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatására is.

Dráva-Natura Kft.
Bejegyezve a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságán 14-09-309404. cégjegyzékszámon
© Dráva Natura Kft. - Minden jog fenntartva